لامپ اشکی 7 وات پارس شهاب بهترین در بازار روسیه

تمام لامپ هایی که ما استفاده می کنیم انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کنند.

طبق روشی که برای انجام این تبدیل استفاده می کنند می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد.

لامپ هایی که از پدیده تابش حرارتی استفاده می کنند: هالوژن رشته ای و رشته ای.

لامپ اشکی 7 وات پارس شهاب دارای فروش بسیار خوبی می باشد.

لامپ های تخلیه که از پدیده لومینسانس استفاده می کنند: لامپ های فلورسنت، لامپ های تخلیه بخار جیوه و سدیم، لامپ های متال هالید.

لامپ هایی که از پدیده الکترولومینسانس که در نیمه هادی ها ظاهر می شود استفاده می کنند: لامپ های LED.

لامپ های رومیزی آنهایی هستند که نور قدرتمندتر و جهت دارتری ارائه می دهند و در محیط های کاری استفاده می شوند.

لامپ اشکی 7 وات پارس شهاب

اینها معمولاً لامپ های قابل اتصال هستند تا نقطه نور را بتوان حرکت داد و با نیازهای هر لحظه تطبیق داد.

چراغ های رومیزی زیادی با اشکال و سبک های بسیار متفاوت وجود دارد.

برخی با صفحه، برخی دیگر بدون آن، فلز، چوب، پلاستیک غیره برای انتخاب صحیح یک چراغ رومیزی باید چندین جنبه مانند هاله نور را در نظر گرفت.

که برای روشنایی در نظر گرفته شده است، ارتفاع میز و صندلی میز یا قدرت روشنایی لازم.

لامپ های تخلیه

در لامپ های تخلیه، نور ساطع شده با تحریک گازی که در معرض تخلیه الکتریکی بین دو الکترود قرار می گیرد، به دست می آید.

بسته به گاز موجود در لامپ و فشاری که به آن وارد می شود، انواع مختلفی از لامپ ها را خواهیم داشت که هر کدام ویژگی های نوری خاص خود را دارند.

طیف انتشار این نوع لامپ ها بر خلاف لامپ های رشته ای، ناپیوسته است و در نتیجه نور ساطع شده از لامپ سفید نیست.

بنابراین، توانایی ارائه رنگ این منابع نور به طور کلی بدتر از لامپ های رشته ای است.

می توان با پوشاندن لوله با مواد فلورسنت، تولید مثل رنگ ها را بهبود بخشید و با تبدیل اشعه های مضر فرابنفش به نور مرئی، کارایی لامپ ها را افزایش داد.